NOMINATION AND AFFIDAVIT
Nomination and Affidavit of 8-MALDAHA DAKSHIN IMTIAZ AHMED MOLLAH
SADHAN CHATARJEE
ABUL HASNAT KHAN
MD MOAZZEM HOSSAIN
NASMUL HOQUE
NIKHIL CHANDRA MONDAL
ABU HASEM KHAN CHOWDHURY
DIPAK SINGH
MD NAJRUL ISLAM
NARESH RISHI
MD EZARUDDIN
BISNU PADA ROY
FIROZ AKHTAR
MD FARUQUE HOSSAIN
MURSED SEKH
MANJUR ALAHI MUNSHI
BIMAL MARDI
Nomination and Affidavit of 7-MALDAHA UTTAR MD. NURUL ISLAM
GAUTAM SARKAR
KHAGEN MURMU
IMANUYEL HEMRAM
MAUSAM NOOR
SOUMITRA RAY
CHITTA RANJAN KIRTTANIA
MINARA KHATUN
SUBHASH KRISHNA GOSWAMI
MONATAN HEMBRAM
ABDUL KHALEQUE
MILAN DAS
SUREN MURMU
BISHNU PADA BARMAN